Pa de moniato

3.65

350gr.

50%Blat a la pedra + 50% Moniato + LLet + Toc de Mel
El monianot té unes propietats nutritives molt interessants i és una gran font de provitamina A. No té greixos però sí gairabé un 2% de proteïna.

Categories: ,