Términos y condiciones

Les presents condicions generals de venda, regulen el procés de venda en línia de la web www.lobradordels15.com (en endavant LO15), titularitat de L’OBRADOR DELS 15, S.L.

Productes, Serveis, Preus i Tarifes

Els productes oferts per LO15, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. El preu dels productes està indicat per unitats. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i seran en tot moment els vigents. Els imports de transport es calculen per a cada cas sobre la base del Codi postal de lliurament i a la tarifa aplicada en funció de l’import total de compra incloent l’IVA, aquests imports de transport es reflecteixen en l’ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT del present document.

Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives ja que degut a l’artesania de tots els nostres productes poden haver petites diferències, no hi ha dos barres o dos pans iguals que s’elaboren artesanalment. La informació sobre els ingredients dels productes queda especificada en la descripció dels productes. Per tant, et recomanem que llegeixis sempre detingudament els ingredients i propietats abans de consumir-lo.

LO15, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen en els Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.

LO15, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online.

Un cop registrat l’Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d’afegir els productes que desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, un cop escollits tots els productes validarà la data i franja horària de lliurament i acceptarà la compra, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents condicions i termes generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes.

La cobertura del servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que LO15 tingui en disposició per a cada territori.

Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. L’import de la compra podrà no coincidir amb l’import de la comanda a causa de la substitució de productes no disponibles segons l’opció de substitució escollida per l’Usuari o per la impossibilitat de lliurar els productes que no es trobin a la botiga on s’adquireixen.

LO15, comunicant a l’Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable, donat que tractem alguns productes freds (pastisseria o càtering) i es fonamental no trencar la cadena de fred entre les nostres instal·lacions i el domicili del client.

Com més endavant informem, el client pot cancel·lar la seva comanda fins a dues hores abans de l´hora senyalada per rebre la mercaderia, donat que es el termini mínim de desplaçament entre els nostres centres de repartiment i el domicili del client.

Igualment, LO15 es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l’Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de tràfic, climatologia adversa o robatoris del transport o de les mercaderies. En aquest casos, donarem opció al client a rebre una nova comanda similar tan aviat es solucionin les causes alienes.

Preus dels productes

En tot moment, LO15 vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina. No obstant això, en determinats casos els preus dels productes publicats en LO15 podran mostrar variacions enfront dels preus dels productes en els comerços físics.

Si l’USUARI considera que algun producte té un preu inadequat, disposa del compte de correu clients@lobradordels15.com per informar-nos.

Tarifes del servei

Les despeses del servei de preparació + enviament es mostraran a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els indicats en l’ANNEX 1 del present document.

LO15 es reserva el dret de modificar les tarifes de lliurament. Qualsevol canvi al respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

Disponibilitat de productes

LO15 durà a terme els seus millors esforços per complaure als Usuaris a la demanda dels productes.

En cas de no ser-hi en l’establiment el producte després d’haver-se realitzat la comanda LO15 procedirà a comunicar amb el client per proposar la substitució del producte segons les preferències indicades per l’Usuari, en cas contrari o de no poder contactar en el moment de la preparació de la comanda, aquest quedarà sense servir. En el cas en què el producte sol·licitat i no disponible sigui l’únic de la comanda, aquest es cancel·larà.

Pagament

El pagament dels productes per part de l’Usuari es pot fer mitjançant el pagament amb targeta de crèdit, i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través del web. Les targetes bancàries acceptades són Visa, Mastercard, American Express i Discover Card Services.

En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no s’accepti per la plataforma de pagament, s’anul·larà la comanda de l’Usuari.

Les dades registrades per LO15 constitueixen la prova de les transaccions fetes entre LO15 i els Usuaris. LO15 confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic. Per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d’usuari en LO15 mitjançant serveis de correu electrònic temporals com ara, a títol informatiu i no limitatiu, Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

Seguretat de pagaments

Per a la seva seguretat LO15 ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes per l’Usuari.

Únicament l’Entitat Financera propietària de la passarel.la de pagament té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que LO15 no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Per tal de garantir la major seguretat als nostres clients, LO15 es reserven el dret de sol·licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament de l’Usuari, previ al lliurament de la comanda.

Lliurament

El lliurament de productes es limita a l’àrea de cobertura establerta en l’ANNEX 1. LO15 demanarà a l’Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, així com un telèfon de contacte.

En cas que l’Usuari faciliti a LO15 una “direcció de lliurament” que no sigui correcta, LO15 no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada.

El termini de lliurament l’elegirà l’Usuari en funció de la disponibilitat del servei en el seu codi postal, quedant especificat en l’ANEXE 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ PER CODI POSTAL. LO15 es compromet a esforçar-se al màxim per al seu lliurament en temps i forma especificats durant el procés de compra.

El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda per la seva part en la pàgina web. Les característiques i condicions de lliurament de la comanda es mostraran també a la pàgina web.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.

En el supòsit que LO15 es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a LO15, impedint el lliurament de la mateixa, LO15 donarà opció al client a designar, dins del mateix dia, una altre franja horària, sempre que es tingui aquesta disponibilitat a la població on sigui el seu domicili o bé es reintegrarà l’import de la compra a l’esmentat Usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com els despeses de devolució. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els mostrats a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

En cas que el seu paquet arribi deteriorat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per email a l’adreça clients@lobradordels15.com o bé trucant al 664595947 al més aviat en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

Tal com hem mencionat, el client pot cancel·lar la seva comanda fins a dues hores abans de l´horari previst d´entrega, o bé designar un altre domicili proper (veïns-veïnes), si preveu que finalment no hi serà al domicili previst per rebre la mercaderia.

Factura de compra

L’Usuari rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses del servei de preparació + enviament i l’import total del servei.

L’Usuari que vulgui la factura, haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF per a descarregar posteriorment.

Cancel·lacions

Les cancel·lacions estan lligades al format de comanda i el servei logístic, i per tant, a cada Codi Postal.

Aquestes condicions s’indiquen a L’ANEX 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ

L’Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització fins a 2 hores abans de l’inici de la franja de lliurament escollida per l’Usuari amb la confirmació de la comanda, enviant un mail a comandes@lobradordels15.com

Devolucions

Els articles oferts a la nostra web estan avalats per anys d’experiència pròpia. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de 24 hores, a comptar des de la data de recepció per executar el dret de devolució, excepte en aquells productes que hagin de ser conservats en fred i no s’hagués respectat la cadena de fred.

Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), LO15 abonarà el cost dels productes en la següent comanda.

En el cas que LO15 es disposés a fer una lliura en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d’un client d’acord a l’estipulat en els presents Termes i Condicions, i el mateix no es trobés en aquest lloc (des d’ara “absència no comunicada”) i durant l’horari prèviament concertats, LO15 es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar el 50% de l’import de la compra a l’esmentat client, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

LO15 només no acceptarà devolucions ja que es tracte de producte alimentari que té una durada curta de vida.

Dret de desistiment

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a L’OBRADOR DELS 15 S.L Passeig Maragall 209 08041 BARCELONA la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple , una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a clients@lobradordels15.com sol·licitant-ho.

Igualment, pot informar-nos del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic clients@lobradordels15.com

Té a la seva disposició en format pdf el formulari de desistiment per a que el pugui omplir i ens el faci arribar.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT

ANNEX 2 CONDICIONS D’ENVIAMENT I CANCEL·LACIÓ PER CODI POSTAL

Els lliuraments podran fer-se de dilluns a dissabte en l’horari establert de 10.00 h. a 20.00 h. en franges de DUES HORES sense comptar dies festius. El calendari de lliurament només mostra les hores disponibles en funció de la capacitat de PREPARACIÓ i CÀRREGA DE COMANDES per part de cadascuna de les botigues.

En els codis postals de la ciutat de Barcelona i Badalona, els lliuraments podran sol·licitar-se en franges d’UNA HORA.

En cas que l’usuari cancel·li la comanda amb una antelació inferior a 2 hores abans de l’inici de la franja de lliurament, LO15 realitzarà el reintegrament de l’import de la compra, retenint en tot cas l’import corresponent als despeses que s’haguessin reportat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

En el cas que ens informi que no estarà present en la franja de lliurament acordat, amb antelació de fins a 2 hores abans de l’inici de la franja de lliurament, i si no es pogués recordar una franja de lliurament diferent, l’import del servei no serà carregat a la targeta. Si bé, sí que serà carregat l’import dels productes peribles.

Per a qualsevol altra consulta pot contactar amb el nostre mail de servei d’atenció al client: clients@lobradordels15.com

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en líniauctos, Servicios, Precios y Tarifas